try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Assemblea de veins 19 de Juliol

warning: readfile(http://www.armentera.com/node/7): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /chroot/home/bonrelax/bonrelax.com/html/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.

Associació de veïns del Bon Relax
Assemblea General

Dia 19 de Juliol de 2009-07-03
a les 10:30h
Al Casal de Sant Pere Pescador

Benvolguts veïns,

Com molts sabeu la nostra urbanització pateix de moltes mancances, no havíem vist la urbanització amb l'estat deplorable en el que es troba.

S'han arreglat parcialment algunes coses, certament, però continuem sense poder garantir uns mínims com:

- La depuradora segueix sense funcionar ocasionant fortes olors i un perill real de contaminar la capa freàtica de l'aigua que tots bevem. Tot i això seguim pagant com cada any les taxes que se'ns demana per aquesta depuradora. A més l'ajuntament ja ens ha comunicat que haurem de participar amb contribucions especials la connexió a la canalització que portarà a la depuradora d'Albons. Així que ara paguem per quelcom que no funciona i haurem de pagar més per la connexió i a més amb males olors i amb perill de contaminació?? Simplement incomprensible. Inacceptable.

-L’Avinguda d'Empúries segueix essent estreta, sense enllumenat, sense vorera i sense res que limiti la velocitat, tot això fa que patim la mateixa perillositat dels anys 80, quan férem les primeres reclamacions a l’Ajuntament. Il•lustra la situació el comentari que farà 2 anys un agent de la benemèrita ens deia que veia més perillós que la gent anés pel carril bicicleta que per d'altre costat.
Al any 1988 molts veïns pagarem un projecte de l'Ajuntament per que aquesta s'arreglés, però no s'ha portat a terme res del projectat.
Hem demanat semàfors, esquenes d'ase, passos de vianants… però cada cop que ens adrecem a l'Ajuntament ens argumenten quelcom diferent: hem d'estudiar-ho, no és bo pels tractors, no tenim diners… Mentre que si, s’han fet, millores al casc antic, s’ han fet sales polivalents i poliesportius de tres milions d'euros .....i una pila d'accions de prioritat més que dubtosa enfront del que demanem.

Hi ha d'altres aspectes com la manca de manteniment de la zona infantil i dels carrers en general que també creiem importants però considerem que aquests dos son els prioritaris donat que afecten la nostra integritat física per la seva perillositat imminent. Hem fet diverses comunicacions a l'Ajuntament per totes aquestes mancances i d'altres menors però l'equip de govern continua, després de més de dos anys de mandat i estudi sense una data fixada per arreglar-ho.

L'any passat a l'assemblea general de veïns, vam acorda fer una manifestació com a protesta , que finalment no es va poder fer per que no complíem els terminis de la legislació vigent en manifestacions. Aquest any continuem en les mateixes condicions, pel que hem pensat a fer una Assemblea Extraordinària de Veïns del Bon Relax per decidir les mesures a prendre davant d’aquest abandonament.

Molts veïns , mantenen com a mesura de protesta fer la manifestació al mes d’agost.

El president i la Junta Directiva de la ASSOCIACIO VEÏNS el convoca a la ASSEMBLEA ORDINÀRIA i EXTRAORDINARIA DE SOCIS que es celebrarà el 19 de juliol d’enguany al CASAL SANT PERE, a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació si s’escau del Acta de l’Assemblea del 17-8-2008.
2.- Tancament de les comptes del 2008.
3.- Presentació i aprovació si s’escau dels pressupostos per el 2010
4.- Problemes i mesures a prendre
5.- Precs i suggeriments.-

En cas de no poder assistir, delegui la seva veu i vot a un altre soci per escrit.
Desitjo saludar-lo personalment.

Luis San José Espí
President

Sant Pere Pescador 27 de Juny de 2009

----------------
DELEGACIÓ DE VOT
EL SR / SRA…………………………………………………………………………………………….
Domiciliat en ………………………………………………………………I amb DNI nº…………….

□ SOCI DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE BON RELAX

Manifesta estar al corrent del pagament de les quotes corresponents l’any 2008 i delega el seu vot per a l’assemblea del 19 de juliol de 2009 al també soci: ………………………………………………………………………………..

I per tal que així consti, signo aquest document a dia: ……………………………………..

Signatura del soci representat:

-------------------------