try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Assemblea general de socis 2006

warning: readfile(http://www.armentera.com/node/7): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /chroot/home/bonrelax/bonrelax.com/html/includes/common.inc(1743) : eval()'d code on line 3.

Assemblea general de socis / Asamblea general de socios / Allgemeine mitgliederversammlug / Assemblée générale des adhérents / Annual members meeting

Tant aviat com sigui possible posarem un resum del parlat
Cuando sea posible pondremos un resúmen de lo hablado
So bald wie möglich tun wir einen Auszug dieser interessanten Sitzung
Aussitôt que possible nous ferons un abstrait de cette réunion intéressante
As soon as possible we will do an abstract of this interesting meeting

Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior corresponent a l’assemblea realitzada el 14 d’agost de 2005.

2. Balanç d’activitats, tancament de comptes i pressupost de l’exercici 2005.

3. Pressupost i propostes de treball per a l’exercici 2007.

4. Proposicions i preguntes:

  - Modificació dels Estatuts de l’Associació de Veïns de Bon Relax, d’acord amb la legislació actual del Govern de Catalunya.
  - Modificació dels Estatuts de l’Associació Recreativa de Bon Relax, d’acord amb la legislació actual del Govern de Catalunya.
  - Substitució dels membres de la Junta que per motius de salut han presentat la seva renuncia al càrrec.

QUOTES DE SOCI 2006

- Associació Recreativa (Piscina)
125 euros anuals

- Associació de Veïns
60 euros anuals

Pagament ingrés bancari al Banc Bilbao Biscaia:
0182.5670.09.0101500087

 

ORDREN DEL DIA

 1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior
 2. Balance de actividades, cierre contable y presupuesto 2005
 3. Propuestas de trabajo y presupuesto año 2007
 4. Propuestas y preguntas

CUOTAS DE SOCIO 2006

- Asociación Recreativa (Piscina)
125 euros anuales

- Asociación de Vecinos
60 euros anuales

Ingreso bancario: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

Tagesordnung

 1. Vortarag und Entlastung des Tatigkeitsberichts
 2. Bilanz der Aktivitàten und Entlastung des Haushaltsplanes für 05
 3. Vorgesehene Arbeiten fur 2006 und Haushaltsplan fur 2007
 4. Fragen und Anregungen

MITGLIEDSBEITRAG 2006

- Asociación Recreativa (Schwimmbad)
125 € / Jahr

- Asociación de Vecïnos
60 € / Jahr

Bankkonto: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

ORDRE DU JOUR:

 1. Lecture et agrément de l’Assemblée antérieure
 2. Bilan d’activités et fermeture des comptes pour 2005
 3. Propositions de travaux et devis pour l’année 2007
 4. Suggestions et questions

COÛT 2006

- Asociación Recreativa (Piscina)
125 € / an

- Asociación de Vecinos
60 € / an

Pajement bancaire: Banco Bilbao Vizcaya
0182.5670.09.0101500087

 

AGENDA

 1. Reading and approval of last year meeting act.
 2. Annual report on activities and the financial status of the Association. 2005 and budget
 3. Working proposals and budget for 2007
 4. Suggestions and questions

 

 

MEMBERSHIP FEES

- Recreational Association (Swimming pool)
125 € /year

- Neighbors Association
60 € /year

Banking account: Banco Bilbao Vizcay 0182.5670.09.0101500087

 

Documents / Documentos / Documents / Dokumente / Documents