try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Bon Relax
Urbanització de Sant Pere Pescador

Assemblees extraordinàries Veïns i Recreativa - Març 2008

Assemblea extraordinària de socis / Asamblea extraordinaria de socios / Mitgliederversammlug / Assemblée des adhérents / Extraordinary members meeting

Associació de Veïns: 22 de març a les 9:30 hores
Associació Recreativa: 22 de març a les 11:30 hores

Al Casal de Sant Pere, carrer del Forn, 2 de Sant Pere Pescador.

Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

Preguntes i respostes / Preguntas y respuestas

Davant de les repetides preguntes que alguns socis fan als diferents membres de la Junta Directiva , pensem que les respostes que segueixen, donaran l’explicació que es busca.

PREGUNTA .- ¿ Perquè el Sr. N. Selles no porta l’administració de les Associacions ?

RESPOSTA .- El Sr. N. Selles va fer la seva manifesta renuncia a la administració però amb la voluntat de ajudar i col•laborar amb les Associacions amb totes les gestions i tasques de la seva Agencia al Bon Relax, que la Junta Directiva reconeix i agraeix.

Assemblea general de socis Veïns-Recreativa 2007

Assemblea general de socis / Asamblea general de socios / Allgemeine mitgliederversammlug / Assemblée générale des adhérents / Annual members meeting

Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

Noves dades de l'associació

Ara disposem d'una nova gestoria PIME a Sant Pere Pescador:

C/ Mar, 8

Tel: 972 55 02 67
Fax: 972 55 02 67

El nou correu de l'associació és

Assemblea informativa de socis-Asamblea informativa de socios-Versammlung zur Information-Assemblée informative-[ Abril 2007 ]

Assemblea informativa de socis / Asamblea informativa de socios / Versammlung zur Information / Assemblée informative / Informative members meeting

Assemblea general extraordinària de socis desembre - 2006

Assemblea extraordinària de socis / Asamblea extraordinaria de socios / Mitgliederversammlug / Assemblée des adhérents / Extraordinary members meeting


Más información: Mehr Informationen: Plus d'information: More information:

Depuradora

Resum

Segons sembla la situació ha canviat de color donat que l'ajuntament ha escoltat la nostra veu i portarà a terme les accions que calen. Al final de tot podeu veure el per què.

Com tots sabeu fa anys que paguem un impost per aquesta depuradora però no funciona. A més a les notícies es diu que les aigües residuals de Sant Pere han d'anar a parar a la depuradora d'Albons, així que aquesta depuradora s'ha de desmantellar. Per tant estem pagant per una depuradora que no funciona i que ni funcionarà ja que s'ha de desmantellar.

Avinguda d'Empúries

Resum
La situació de l'avinguda d'Empúries del Bon Relax és insostenible donat que els vehicles hi passen massa ràpid i això pot provocar, i ja ha provocat, greus accidents. El que sembla una continuació de la carretera GIP-6307 en tota regla hauria de ser un altre carrer de la urbanització donat que moltes cases hi tenen entrades. Però el carrer és estret i pràcticament no hi ha cap vorera, no està il•luminat, no hi ha passos de vianants que creuin el carrer, s’hi ha posat un carril bicicleta deficient que no redueix el risc i no es prenen prou mesures per evitar l’excés de velocitat dels vehicles. La gestió d’aquest carrer i de la carretera és de competència de l’Ajuntament de Sant Pere, però no trobem que la problemàtica hagi estat solucionada. Des de l’associació voldríem deixar de banda aquesta problemàtica que ja dura dècades però la solució no arriba i no voldríem lamentar més accidents innecessaris. Així doncs ens hem decidit a ajudar a l’Ajuntament per que els de Sant Pere siguem escoltats per les administracions competents i per qui se’n senti interessat.

Associació de Veïns Bon Relax

Associacións del Bon Relax

L’associació de VEÏNS s’encarrega de gestionar amb l’Ajuntament de St. Pere Pescador, el manteniment de la Via Pública, complementant els aspectes que l’Ajuntament no pot assolir. Existeix donada la necessitat de ser escoltats pels nostres drets donat que durant anys ens hem sentit oblidats ens molts aspectes:

- Perillositat de la carretera que passa per la part est de la urbanització i que va a Sant Martí d'Empúries.
- Depuradora d’aigües
- Circulació
- Enllumenat
- Voreres i asfalt dels carrers
- ...

Per això, l’associació s’encarrega de gestionar i dirigir cap a els organismes corresponents tots aquests aspectes.

La quota de l’associació de veïns és una aportació per cobrir tota aquesta feina i mantenir els espais de tots en el millor estat possible i en el moment que ho permeti, promourà activitats lúdiques i culturals (jocs infantils, concerts, competicions esportives, etc.)

Com fer-se soci de les associacions?

Per ser soci d'alguna de les associacions cal que donar a Rodamons Serveis (per e-mail) o be a algun membre de la junta o be directament en la piscina (on hi ha papers per apuntar-se) les següents dades:

- Nom i cognoms,
- Adreça al Bon Relax
- Adreça de residència regular
- Telèfon,
- Correu electrònic
- Nombre de compte corrent en el que voleu que us passin els rebuts

La quota per l’associació de veïns és de 30 € anuals i la de l’associació recreativa és de 100 € anuals (tarifa 2007). Heu de dir si voleu ser socis d’una sola associació o bé de les dues i la gestoria us hi passà un rebut amb el 50 % de la quota durant el mes de gener i l’altre 50 % durant el mes de juliol. També es pot pagar la quota per ingrés o transferència al Banc de Bilbao Biscaia de Sant Pere Pescador 0182 . 5670 . 09 . 0101500087, indicant el nom del soci que fa l’ingrés

Aquest any la quota d'alta per a l'associació recreativa (piscina) és de 75€, i el proper any 2008 serà de 200€ i a partir del 2009 serà de 600€. Aquest ingrés és a fons perdut i es paga només un cop.

Per veure més detalls del funcionament mireu el full informatiu 2007.

Les dues associacions es gestionen des de la mateixa secretaria tècnica

Contingut sindicat